Contact Frank Peters

email: foto@frank-peters.nl

phone: +31-6-46313242

Based in the Netherlands, Nederland

Spiegelbeeld


Turend in de diepgaande

oppervlakkigheid van de

spiegel

tast hij de contouren af

van zijn ondoordringbaar

karakter.

Niemand doorziet echter

minder zijn eigen

spiegelbeeld

dan hijzelf.

#Poetry

0 views