Contact Frank Peters

email: foto@frank-peters.nl

phone: +31-6-46313242

Based in the Netherlands, Nederland

Het Stille Water

October 5, 2017

Schaduw van geweten.

Zo kwetsbaar als de spiegel

op het water van de nacht.

Het spiegelbeeld wordt

aangetast.

Kringen die het leven

achterlaat

graven groeven

in een bleek gelaat.

Waar de tijd

nog gladgestreken wordt

dringt de schaduw

door tot in het

diepste van het

stille water.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload