top of page

De Rivier


“Geef je over aan de vrije val

als de rivier zich in de diepte stort.

Laat het ruig zijn als ze ruig is.

Wees rustig als ze kalm passeert

maar stroom niet tegen de bedding in”. De laatste woorden van de pelgrim

maar ik begreep ze niet.

Zijn rivier lag droog.

bottom of page