Spiegelbeeld


Turend in de diepgaande

oppervlakkigheid van de

spiegel

tast hij de contouren af

van zijn ondoordringbaar

karakter.

Niemand doorziet echter

minder zijn eigen

spiegelbeeld

dan hijzelf.

#Poetry