Spiegelbeeld


Turend in de diepgaande

oppervlakkigheid van de

spiegel

tast hij de contouren af

van zijn ondoordringbaar

karakter.

Niemand doorziet echter

minder zijn eigen

spiegelbeeld

dan hijzelf.

#Poetry

Contact Frank Peters

email: foto@frank-peters.nl

phone: +31-6-46313242

Based in the Netherlands, Nederland