top of page

Oosten Wind


Versmolten harten, stijf bevroren, klompen ijs nog aan elkaar. Zolang de kou niet uit de lucht is, kom ik niet los van haar.

Probeer te smelten, soms te breken, Koude Oorlog uit de weg te gaan. Zal d’Oosten wind ooit zuidwaarts keren of blijft de kilste band bestaan?

bottom of page