top of page

Pa


Het is alsof

er een ander ligt.

Mooie kist,

dat wel.

In zijn gezicht

de verloren strijd,

maar jij bent het niet.

Hij nog wel. Z’n eigen bril

is niet van jou.

Zijn pak

is iets te groot.

Je bent zo ver

bij hem vandaan,

maar voelt dichterbij

dan ooit. Waar je bent

is onbekend.

Maar je aanwezigheid

zo fijn.

Want je bewaart

in ons

het stil geheim

levend

na de dood

te zijn.

bottom of page