top of page

Het Blauwe Uur


Wanneer het leven rust in diepe slaap en de wind het woud vaarwel kust. Wanneer het water in haar spiegel ziet welke schoonheid in het bos berust.

Dan onthult zich een mysterie van ‘t meest zeldzame in de natuur. De spiegel spreekt dan de waarheid over het geheim van het blauwe uur.

Als de maan haar schijnsel langzaam dimt zal een mist het woud bedekken. En als de spiegel haar geheim prijs geeft zal het mysterie zich voltrekken.

Slechts eenmaal in het leven zal men ‘t geheim van het mysterie leren. Want een getuige van het blauwe uur zal nimmer wederkeren.

In mijn laatste uur, geachte vriend, gebiedt de stilte mij te zwijgen. In de laatste fractie van mijn tijd zal het uur voorgoed verdwijnen. Nooit komt de mens het geheim ter ore over het mysterie van het blauwe uur. Want totdat de mens zijn rust zal vinden blijft het eigendom van de natuur.

bottom of page