top of page

Het Stille Water


Schaduw van geweten.

Zo kwetsbaar als de spiegel

op het water van de nacht.

Het spiegelbeeld wordt

aangetast.

Kringen die het leven

achterlaat

graven groeven

in een bleek gelaat.

Waar de tijd

nog gladgestreken wordt

dringt de schaduw

door tot in het

diepste van het

stille water.

bottom of page