top of page

Noordwand


De waterige morgenzon

schildert de contouren

van het kille landschap.

Langzaam verdwijnt de

lange schaduw

die valleien angst aanjaagt. Ik ben alleen,

verloren in mezelf.

Nog lang niet uit het dal

maar op weg het juiste

spoor omhoog te vinden.

Aan de voet een doodse stilte.

Het begin dat ook het eind kan zijn.

In de schaduw jagen wolken.

Drijgende grijpende armen

storten op de wand.

Ben ik sterk genoeg

te overleven

aan de dodelijkste kant?

bottom of page