top of page

Prachtige Dood


Mijn lichaam is niet als de aarde onsterfelijk in eeuwigheid. Ooit zal de dood mij komen halen,

verlies ik des levens strijd.

Maar dan zal eenheid splijten. ‘Mijn geest’ Ge zult dan verder gaan. Leef voort in droom en fantasie, in illusie, in waan.

Want verslaat de dood het leven dan zal alles werkelijk zijn. Verlost van ’t aardse realisme. Mijn dood zal prachtig zijn.

bottom of page